HYDROIZOLACJE FATRAFOL

SYSTEMY HYDROIZOLACJI DACHÓW

SYSTEMY HYDROIZOLACJI GRUNTOWEJ

OCZKA WODNE

AKCESORIA

FATRAFOL 803, 803/V (803/VS)

Izolacja ścian fundamentowych w części nadziemnej i podziemnej od agresywnej wody naporowej i wody przesączającej się w gruncie izolacja budowli wodnych, tuneli drążonych, zbiorników ziemnych, studzienek, budynków rolniczych oraz zbiorników produktów przemysłowych, których oddziaływanie chemiczne odpowiada odporności folii w zakresie gwarantowanym przez producenta warstwa izolacyjna systemów zapobiegających przedostawaniu się cieczy i ługów do wód gruntowych wykonanie skutecznej bariery radonowej.

FATRAFOL 803, 803/V (803/VS)

Membrany mogą być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanych i specjalnie przeszkolonych wykonawców. Membrany muszą być zainstalowane zgodnie z wytycznymi FATRAFOL-H i FATRAFOL-HP.

PVC-P

- niezbrojona folia na bazie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P), typ T
- folia FATRAFOL 803 jest produkowana metodą walcowania i laminowania, FATRAFOL 803/V metodą ekstruzji wielokrotnej
- wyjątkowa odporność chemiczna na prawie wszystkie kwasy nieorganiczne, zasady i ich sole

Rozwiązanie         Grubość (mm)         Szerokość (mm)         Waga rolki (kg)         m²/na rolkę

Fatrafol 803                 1,0                             1300                                 52                             39
                                       1,5                             1300                                 52                             26
                                       2,0                             1200                                 48                             18
Fatrafol 803/V             1,0                             2000                                 79                             60
                                       1,5                             2000                                 79                             40
                                       2,0                             2000                                 79                             30
                                       3,0                             2000                                 79                             20

                                                            Grubość (mm)                    Długość (mm)                Waga rolki (kg)         m²/rolka                     
                                                                         1,5                                          750                                   30                          15
                                                                         1,2                                         1300                                  41                          26     
                                                                         1,5                                         1300                                  52                          26
                                                                         1,2                                         1025                                  41                         25,625
                                                                         1,5                                         1025                                  41                         20,5
                                                                         1,2                                         1600                                  64                         40
                                                                         1,5                                         1600                                  64                         32
                                                                         1,2                                         2050                                  81                         51,25
                                                                         1,5                                         2050                                  82                         41
                                                                         1,8                                         2050                                  81                         33,825
                                                                         2,0                                         2050                                  81                         30,75

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

 Innowacyjne technologie

Doświadczenie

Gwarancja producenta

Wyceń swój dach

Adres

"DBC"
ul.Lipowa 9
32-620 Brzeszcze

Kontakt

Email: biuro@dachy-plaskie.pl
Phone: +48 737 642 941

Wiadomość

2020 © DBC